Verhuizingen in de zorgsector

Zorg-, verpleeg- en ziekenhuisverhuizingen

Het verhuizen van een zorginstelling vereist een speciale aanpak. Rust, zorg en aandacht voor de hulpbehoevende patiënt of oudere is de eerste prioriteit. Harrie van Erp heeft ruime ervaring in het verhuizen van zorginstellingen, getuige ook de lijst met referenties.

Communicatie en coördinatie vormen belangrijke voorwaarden voor een zorgeloze verhuizing in de zorgsector. In een vroeg stadium wordt voorlichting gegeven aan bewoners/patiënten en hun familieleden. Een gedetailleerd draaiboek geeft overzicht in gemaakte afspraken met betrekking tot de planning, procedures en de in te zetten mensen en middelen.
Vooraf doen wij een Risico Analyse om mogelijke knelpunten goed in beeld te krijgen en te vermijden. Speciale aandacht besteden wij aan het beperken van temperatuur wisselingen, het inzetten van speciale wagens voor patientenvervoer, het gebruik van specifiek inpakmateriaal voor vertrouwelijke stukken en medicijnen, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het opstellen van een calamiteitenplan.
Harrie van Erp: als u kiest voor de zekerheid van een professioneel verhuisbedrijf met het hoogste serviceniveau!